Aero Club Brugge


1. Basis Vliegcursus ULM

Aero Club Brugge geeft een basis vliegopleiding op ULM die de wettelijke basisvereisten lichtjes overschrijdt. Wij hechten veel belang aan een correcte wetenschappelijke benadering. Wij doceren onze leerlingen onderbouwd, en dit met de nodige filosofie die eigen is aan het ULM gebeuren.

De lesvluchten zijn op maat. Dit betekent dat de leerling:
 • Zelf het tempo bepaalt waarop hij wenst te leren (hoe meer gespreid, hoe meer vluchten nodig zullen zijn)
 • Zelf de spreiding bepaalt in functie van zijn familiale en budgettaire mogelijkheden.
  Na bekendmaking van de desiderata, wordt de planning wekelijks door de instructeurs bekendgemaakt (op donderdag).

  Om redenen van continuïteit en om voldoende variatie en ervaring te kunnen doorgeven, worden vliegstages georganiseerd. Deze gaan door in binnen en buitenland (niet op Ursel) en laten een intense periode van ongeveer 7 vliegdagen toe. De leerling bepaalt zelf hoeveel dagen hij wenst te blijven.

  De Syllabus is als volgt opgebouwd:
 • Basic Flying
 • Circuit Training
 • Emergencies (basic)
 • Solo
 • Navigaties
 • Precisie landingen en voorbereiding examen
 • Examen

  De leerling krijgt een goede basis mee, en is klaar (solo of examen) na een evenredig aantal vlieguren als in andere vliegclubs. Dit is afhankelijk van de capaciteiten van de leerling, zijn spreiding en de meteorologische omstandigheden. De leerling krijgt een eerlijke feedback. Het slaagpercentage is hoog.

 • 2. Gevorderde Vliegcursus ULM

  Aero Club Brugge geeft ook een opleiding "Advanced Flying Course"" voor reeds gebrevetteerde ULM piloten.

  Waarom een Advanced Flying Course?
  De filosofie van het ULM vliegen was vroeger een eenvoudig en licht vliegtuig, al dan niet zelf gebouwd, laten opstijgen vanop een klein grasveldje. Het vliegen was eenvoudig, goedkoop maar vooral toegankelijk.

  Vandaag zijn ULMs door de technologische vooruitgang zodanig toegenomen in performantie dat ze de capaciteiten van de sportvliegtuigen evenaren en zelfs overstijgen. De technologie is er, maar de piloot blijft dikwijls achter. De toestellen vliegen hoger, sneller en zijn wendbaarder dan ooit tevoren.

  Ondanks dit gegeven is de ULM opleiding sinds jaren onveranderd gebleven en behoort de ULM sport jammer genoeg tot de hoogste risicoklasse voor de piloot die zich wenst te verzekeren. De opleiding en wetgeving zijn te weinig (of verkeerdelijk) regulerend.

  “Door deze vrijheid, draagt de ULM piloot tevens een grote verantwoordelijkheid!”


  De verantwoordelijkheid:
 • Om zich bij te scholen over de moderne toegepaste bouwtechnieken, motoren en bijgevolg de eigenschappen van de Ultralights. (= KENNEN)
 • Om zich in te lezen, te leren, wat men niet in de basis opleiding heeft meegekregen in documentatie die meestal in overvloed aanwezig is. Zowel over de vliegtuigen als over vliegprocedures, wetgeving en bijzondere onderwerpen als bvb bergvliegen, overzee vluchten, etc. (= KENNEN)
 • Om zich voldoende (én met marge) te trainen, om gewone en buitengewone vliegsituaties aan te kunnen. Zowel zelfstandig, als met een instructeur (met voldoende kennis van zaken). (= KUNNEN)
 • Om ervaring op te doen, omringd door een goede clubcultuur en met instructeurs om vluchten uit te voeren die de individuele capaciteiten anders zou overschrijden. (= ATTITUDE)

  De Cursus
  Bij ACB helpen wij de piloot een handje verder. De cursus strekt zich enerzijds tot doel de piloot zaken aan te leren, anderzijds de piloot een filosofie mee te geven die hem in staat stelt zich op een correcte en veilige manier zelfstandig verder te trainen. De cursus gaat door op het toestel type Esqual (Foto hierboven).

  De cursus bestaat uit drie modules die afzonderlijk gevolgd kunnen worden:
 • Advanced Aircraft Handling
  a. Aircraft Basics (1 à 2 vluchten voor piloten die hun opleiding niet bij ACB hebben gevolgd om kennis te maken en de leerling op niveau te brengen).
  b. Geavanceerde vliegmanoeuvers (high turns & energy management)
  c. Formation Flying (introductie – Training in Close Formation, Fighting Wing)

 • Advanced Navigation
  a. Nav Preparation techniques & Nav execution techniques
  b. Controlled Airspace (crossings), Foreign Airspace (terrain & legal structure), Longer flights & Contingency Planning
  c. Pin-Point navigations (including holdings, shortcuts, in flight calculations)
  d. High & Low-level navigation
  e. Map Reading, Dead Reckoning, GPS nav, Free navigation

 • Emergency Handling
  a. Unusual Attitude Recoveries
  b. Basic IFR training
  c. Emergency handling (various types, system knowledge, trouble shooting, general approach)
  d. Forced Landing techniques (Short Field Ops & EFATO, SFL en-route, ...)

  Het uitvoeren van bepaalde vluchten hangt af van de locatie, meteorologische omstandigheden. Om uw kansen te maximaliseren kan u zich inschrijven voor kamp periodes.

  Voor Wie?
  De cursus is voor gebrevetteerde ULM piloten. Om het maximum uit de opleiding te halen heeft u best al enkele extra uren solo en de bevoegdverklaring “vliegen met passagier” behaald.

  Verschillende motieven:
 • Uit nieuwsgierigheid
 • Piloten die hun vliegen (uit veiligheidsoverwegingen) willen verbeteren en nieuwe technieken, benaderingen of automatismen wensen aan te leren.
 • Piloten die de vliegmicrobe volledig te pakken hebben gekregen, en na het behalen van hun ULM brevet een nieuwe uitdaging zoeken (sommige van onze ACB leerlingen lopen alvast warm).
 • Kandidaat instructeurs.

  De cursus voorziet een programma maar is evenzeer op maat gemaakt. De cursus bestaat zowel als losstaande vluchten die u met uw instructeur plant, als een kamp periode. Buiten bepaalde minimum vereisten is de cursus gebaseerd op individuele prestaties en vooruitgang. De leerling zal regelmatig geconfronteerd worden met zichzelf en situaties. Een uitdaging die u naar een hoger niveau zal brengen.

  Na de cursus krijgt u een brevet dat een eindproduct van ACB is, met hoge kwaliteit. Voel u geen beter piloot dan een ander, maar wees er één die beter dan uzelf was. Deze airmanship is het begin van een fantastische ervaring.

  Veel vliegplezier!
  Voor meer info : ulm at aeroclub-brugge punt be